Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás
díjkalkuláció és kötés

 

1 Díjszámítási adatok megadása 2 3 4 4 5 6 7
A csillaggal(*) jelölt mezőket kötelező kitölteni
Szerződés adatai
Kockázatviselés kezdete: *
Biztosítandó vagyoncsoport: *
Építmény adatai
Irányítószám - Település: *  - 
Biztosítandó épület típusa: *
Tulajdoni viszony: *
Az épület lakóterületen belül van? *
Az épület állandóan lakott? *
Az épület építés alatt áll? *
Építés éve: *
lakóépület/lakás-ban lakók száma: *  fő
Lakóépület/lakás alapterülete: *  m2
Lakóépület/lakás falazatának anyaga: *
Lakóépület/lakás tetőzetének anyaga: *
Biztosításban szereplő melléképületek száma (max 5 db):

Kockázatviselés kezdete

A biztosítási ajánlaton feltüntetett kockázatviselési kezdő időpont nem lehet korábbi, mint a biztosítási ajánlatnak a szerződő (biztosított) által történt aláírását követő nap 0. órája.

Bérlemény biztosítás esetében:

  • Bérbe adott ingatlan: csak akkor választható a listából, ha a biztosítandó vagyoncsoport „Csak ingatlan”. Bérbe adott ingatlan esetében a biztosítandó vagyoncsoport „Csak ingatlan” lehet. Bérbe adott ingatlan esetén a bérbeadó ingóságai nem biztosíthatók.
  • Bérlemény esetén bármilyen vagyoncsoport biztosítható. Az ingóságok tekintetében a Biztosító csak a bérlő ingóságaira vállal fedezetet.
  • Egy biztosítási szerződésen belül a bérbe adó és a bérbe vevő ingóságai nem biztosíthatóak.

Lakóterületnek minősül az mindenkor hatályos Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) besorolása szerinti lakó- vagy vegyes terület. Nem minősül lakóterületnek az OTÉK besorolása alapján lakó- vagy vegyes területen kívüli összes terület (üdülőterület, mezőgazdasági terület, stb.)

Nem állandóan lakott épületnek minősülnek azok az ingatlanok, amelyeket a biztosítottak szezonális jelleggel, illetve valamilyen rendszerességgel rövidebb-hosszabb időtartamig ideiglenesen használnak.

Nem állandóan lakott épületnek minősül az az ingatlan is, amelyet 30 napon túl folyamatosan nem laknak.

Építés, bővítés, átépítés alatt állónak minősül az épület, ha az építésügyi szakhatóság engedélyéhez kötött építési tevékenység alatt áll, jogerős használatba vételi engedéllyel még nem rendelkezik, továbbá az ajtók, ablakok még nem kerültek beépítésre és így az épület nem zárható.

Amennyiben nem ismeri a pontos évet, kérjük, hogy egy körülbelüli időpontot adjon meg.

Lakóépület/lakás
  • családi háznál a lakórész és a vele közös tetőszerkezet alatti épületrészek alapterülete
  • társasházi lakásnál a lakás alapterülete

A lakóépület/lakás-on belül teljes alapterülettel (100%) kell venni a lakás céljára szolgáló helyiségeket, és fele alapterülettel (50%) a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket.

Teljes alapterület (100%)
Fele alapterület (50%)
Szoba
Garázs
Konyha
Pince
Étkező
Kazánház
Fürdőszoba, WC
Erkély
Előszoba
Terasz, Loggia
Beépített tetőtér*
Vállalkozás célú helység

 

* A beépített tetőtérben a helyiségek azon részeinek alapterületét kell figyelembe venni, ahol a szabad belmagasság eléri vagy meghaladja az 1,9 métert.

Társasházi lakások esetében a lakáshoz tartozó saját, kizárólagos használatú épületrészeket (pl. alagsori tároló, garázs) melléképületként kell biztosítani.

Melléképületnek számít
  • ház esetén a lakóépület/lakás-sal azonos kockázatviselési helyen lévő, a külön tetőszerkezet alatti, nem lakáscélú épület(ek) (pl.: garázs, nyári konyha, szerszámos helyiség, terménytároló, ól, istálló…)
  • lakás esetén a lakással azonos kockázatviselési helyen lévő (azonos épületben lévő), a biztosított saját, kizárólagos tulajdonában és használatában lévő épületrész (pl.: garázs, tároló)

A kockázatviselési helyen életvitel szerűen ott élő, bejelentett lakcímmel rendelkező személyek száma.

Wáberer Hungária Biztosító Zrt. ©2012. Minden jog fenntartva.